آموزش خودآرايى در تهران

🔴آفر ويژه آموزش تخصصى خودآرايى در تهران🔴 مبحث هاى كلاس هاى خصوصى خود آرایی : ‎ مفهوم گریم و قوانین مربوط ‎شناخت انواع صورت ‎برجسته سازی گونه تخت ‎گریم لاغرسازی جهت صورتهای پر ‎گریم پیشانی بلند و کوتاه ‎گریم فک بزرگ و کوچك ‎اصلاح چانه های تیز و مربع ‎گریم غبغب ‎شناخت چشم نرمال ‎شناخت … ادامه خواندن آموزش خودآرايى در تهران